Staże trenerskie

BTS Rekord Bielsko-Biała wychodzi naprzeciw trenerom i trenerkom otwierając projekt stażów trenerskich, których celem jest dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, systemowością, zarówno w obszarze organizacyjnym, jak i szkoleniowym, tak aby szkoleniowcy otwarci na nowe trendy mogli efektywniej pracować z dziećmi oraz młodzieżą.


JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
W przypadku zainteresowania przyjazdem do naszej Akademii, wymagany jest kontakt z trenerem Patrykiem Porębskim
tel: 510-115-501
e-mail: stazrekord@gmail.com

Zgłoszenie zawierać musi:

- Argumentację trenera dotyczącą odbycia stażu w naszej Akademii

- CV

- Proponowany termin odbycia stażu
 

Akademia Rekord nie czerpie korzyści finansowych z udziału trenerów-stażystów w projekcie.