Sprawozdanie finansowe

Informacja

Spełniając wymogi licencyjne PZPN, Zarząd Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego „Rekord” Bielsko-Biała informuje, że całkowita kwota łączna wynagrodzeń brutto, płatna pośrednikom transakcyjnym w ostatnim okresie sprawozdawczym, tj. od 1.01.2023 do 31.12.2023 r. wynosi 18 240,90 (słownie : osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych 90/100 groszy) 

Pobierz informację

Brak wyników