Projekt będzie służył podwyższeniu kwalifikacji trenerskich szkolących bramkarzy w specjalizacji trener bramkarzy piłki nożnej i trener bramkarzy futsalu dla osób z obszaru wsparcia Polski i Słowacj. Podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez środowiska polskiej i słowackiej kadry trenerskiej, pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój i profesjonalizację organizacji sportowych działających na obszarze pogranicza polsko –słowackiego.

Projekt będzie służył wzajemnej wymianie dobrych praktyk i doświadczeń zawodowych, które będą miały wpływ na dalszy rozwój i jakość szkoleń sportowych. Nawiązane bliższe kontakty trenerów pozwolą na zacieśnienie współpracy m.in. poprzez organizowanie wspólnych rozgrywek piłkarskich, obozów treningowych i kondycyjnych u partnerów projektu nie tylko w okresie realizacji projektu, ale także po jego zakończeniu.