Mikroprojekt pn.

Szkolenia trenerów bramkarzy
Školenie brankárskych trénerov
Akademia Euro Golkeeper

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

 

Partner wiodący: Beskidzkie Towarzystwo Sportowe "REKORD"

Partner projektu: Mestský Športový Klub Námestovo

Okres realizacji: 01.07.2021 – 31.03.2022

 

Wartość projektu: 54 107,52 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 45 991,39 €

(85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)