Piłka nożna

Piłka nożna | 10-07-18

Rezerwy nadal w klasie A

Odwołanie Rekordu zostało oddalone. 

Na dzisiejszym posiedzeniu w siedzibie Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach, Związkowa Komisja Odwoławcza oddaliła odwołanie wniesione przez nasz klub. Tym samym ZKO podtrzymała decyzję Wydziału Gier Podokręgu Bielsko-Biała, która ukarała nasz zespół walkowerem za występ w spotkaniu klasy A, rozegranego pomiędzy KS Bestwinka, a drugą drużyną seniorów Rekordu (wynik uzyskany na boisku to 2:2).

Uzasadniając oddalenie odwołania, przewodniczący Związkowej Komisji Paweł Strumiński przyznał, że zapis regulaminowy na którym, co ciekawe, oparły się obie strony sporu, można interpretować w różny sposób. ZKO Śląskiego Związku Piłki Nożnej przyjęła interpretację, która w tym konkretnym przypadku okazała się korzystna dla zespołu z Bestwinki. P. Strumiński podkreślał, że to jest autonomiczna decyzja, a interpretacja jego Komisji, choć podjęta niejednogłośnie, po burzliwej dyskusji, jest przekonany, że słuszna. Równocześnie jednak stwierdził, że dopuszcza taką możliwość, że interpretacja tego konkretnego zapisu regulaminu, w wyższej instancji, może być zupełnie inna i sam jest ciekaw jej uzasadnienia.

Wobec takiej, a nie innej decyzji Związkowej Komisji Odwoławczej, nasze rezerwy są przyporządkowane do rozgrywek w klasie A.