SMS

SMS | 05-09-17

Rok szkolny 2017/2018 zainaugurowany!

W większości Ci sami ludzie, te same obiekty, ale rok szkolny już nowy.

Z prezesem naszego klubu – Januszem Szymurą, dyrektorką SMS – Bożeną Rogolińską, naszymi rozmówcami i całą szkolną społecznością, no i oczywiście z kamerą Rekord TV, oddajemy atmosferę uroczystej inauguracji roku w Szkołach Mistrzostwa Sportowego BYS Rekord.