Igor Szadkowski
Player
Statistic
Full Name : Igor Szadkowski

Klasa Okręgowa