Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord w Bielsku-Białej, ogłasza konkurs ofert na usługi tłumacza języka słowackiego na potrzeby projektu Akademia Euro Goalkeeper, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.  Szczegóły zamówienia dostępne są tutaj