Firma-mecenas naszego klubu z wyjątkową nagrodą.

W miniony wtorek, w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, odbyła się gala 10. edycji konkursu „Firma Roku 2019”. W trakcie uroczystości poinformowano o wyróżnieniach i nagrodach przyznanych przez Kapitułę w składzie: Jarosław Klimaszewski – Prezydent Bielska-Białej, Andrzej Płonka – Starosta Bielski oraz Janusz Targosz – Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej. Dodajmy, iż honorowano firmy wywodzące się z Bielska-Białej oraz Ziemi Bielskiej.

Miło poinformować, iż najcenniejszą, najbardziej prestiżową nagrodę – „Złotego Dedala”, otrzymała właśnie spółka Rekord Systemy Informatyczne. Wyróżnienie z rąk członków Kapituły odebrał prezes firmy, jej założyciel i sternik naszego klubu – Janusz Szymura.

W uzasadnieniu do przyznania nagrody czytamy - „… Mając na uwadze innowacyjność i wysoką jakość oferowanych rozwiązań oraz wysoki wkład firmy w promocję miasta Bielska-Białej oraz prowadzoną działalność prospołeczną, Kapituła konkursu zdecydowała o przyznaniu firmie Rekord Systemy Informatyczne sp. z o.o. nagrody specjalnej – Złotego Dedala w konkursie „Firma Roku 2019” – dla najlepszej firmy Subregionu Południowego”.

- Traktujemy tę nagrodę jako zwieńczenie wieloletniego wysiłku Rekordu SI nie tylko w biznesie, ale też w działalności społecznej i sportowej. Jestem szczególnie dumny z tej nagrody również dlatego, że otrzymujemy ją w wyjątkowym dla nas roku, kiedy Rekord SI obchodzi trzydziestolecie istnienia, a klub BTS Rekord dwudziestopięciolecie. Dedal jest dla nas widocznym znakiem tego, że ciągły rozwój opłaca się nie tylko nam jako firmie, ale także że to, co robimy, jest ważne dla naszego najbliższego otoczenia, tzn. samorządu i regionalnego środowiska biznesowego – mówił po zakończeniu gali prezes Janusz Szymura.

 

Gratulujemy!

TP/rekord.com.pl/foto: Paweł Sowa (UM w B-B)