Wieloletnie starania Rekord SSA o przedłużenie umowy dzierżawnej obiektów przy ul. Startowej 13 i 29 znalazły swój szczęśliwy finał.

 

We wtorek 28 sierpnia br., Rada Miejska w Bielsku-Białej przyjęła Uchwałę, w myśl której dzierżawa rzeczonych terenów będących w administracji Gminy zostanie przedłużona o kolejnych 16 lat. Dla formalności przypomnijmy, że nasz klub zawiaduje obiektami na wspomnianym terenie od czerwca 2000 roku, a obowiązująca dotąd umowa dzierżawna obejmowała okres do 2027 roku. W tzw. międzyczasie, nakładem środków zainwestowanych przez mecenasa klubu - Rekord Systemy Informatyczne oraz prywatnie przez prezesa zarządu Rekord SSA – Janusza Szymurę wraz z małżonką, przy nieznacznym wsparciu finansowym ministerstwa sportu i turystyki, obiekt przeszedł diametralne przeobrażenie. Z budynku hotelowo-gastronomicznego powstałego jeszcze w latach 70-tych ubiegłego stulecia pozostała w zasadzie tylko architektoniczna bryła, a i to z licznymi zmianami. Gruntowną modernizacją objęta została hala sportowa, na co dzień arena zmagań mistrzów Polski w futsalu, z siłownią, gabinetem odnowy oraz pełnym zapleczem szatniowo-sanitarnym. Remont kapitalny przeszła płyta głównego boiska. Powstał kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią, a w 2012 roku oddano do użytku budynek Szkół Mistrzostwa Sportowego BTS Rekord.

Dzisiejsze Centrum Sportu Rekord jest miejscem pracy blisko 40-ciu osób.  Infrastruktura sportowa obiektu służy rzeszy ponad czterystu młodych ludzi skupionych w BTS Rekord, w tym ponad 200-osobowej grupie uczniów i uczennic SMS oraz grupie kolejnych blisko 50-ciu osób (nauczycieli i trenerów) zatrudnionych w naszej placówce oświatowej.

Chcąc podnosić standard obiektu i dostosować go do wymogów PZPN, UEFA i FIFA konieczne jest dalsze inwestowanie w bazę sportową obiektu w Cygańskim Lesie, na co zresztą dzierżawca i potencjalny inwestor zarazem jest przygotowany. Aby móc myśleć o dalszym rozwoju klubowej infrastruktury np. o nowej lub zmodernizowanej hali sportowej, czy choćby częściowym zadaszeniu trybun głównej areny piłkarskiej, mając jednocześnie na uwadze możliwość pozyskiwania tzw. środków zewnętrznych, konieczna była regulacja kwestii własnościowych. Stąd jednogłośna decyzja radnych Rady Miejskiej, z jej przewodniczącym Jarosławem Klimaszewskim, przy przychylności prezydenta miasta Jacka Krywulta oraz jego zastępców, przyjęta została przez biało-zielonych z ogromnym zadowoleniem.

Przedłużenie umowy do końca sierpnia 2043 roku daje poczucie stabilności, a otwarta przestrzeń do dyskusji na temat trwałego pozyskania nieruchomości przez Rekord SSA, budzi wśród „rekordowej” społeczności niemały optymizm.

TP/foto: Centrum Sportu Rekord