Inauguracja miała miejsce pod koniec października ubiegłego roku, zakończenie miało miejsce w minioną niedzielę.

W sumie przez minionych kilka miesięcy, w ramach kursów trenerskich UEFA A i B prowadzonych na obiektach Rekordu, swoje kwalifikacje podniosło 56-ciu szkoleniowców z Polski i Słowacji. Wspomnieć należy, że projekt pn. „Szkolenie Polsko-Słowackiej Kadry Trenerskiej” (Školenie Poľsko-Slovenskeho Trenerskeho Personelu), współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej Interrreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Warto nadmienić, iż wśród kończących kurs niemałą grupę stanowili szkoleniowcy Rekordu, a byli to: Krzysztof Biłka, Mariusz Gąsiorek, Dariusz Rucki i Mateusz Waliczek. W tym gronie znaleźli się także ludzie do niedawna ściśle związani z naszym klubem - Andrzej Maślorz i Maciej Tokarczyk. Ostatnim aktem kursu były egzaminy końcowe oraz uroczyste wręczenie certyfikatów dla trenerów z licencją UEFA A. Wydarzeniu towarzyszyła ekipa Rekord TV.

O zakończonym kursie także w obszernej relacji witryny internetowej Śląskiego Związku Piłki Nożnej.

TP/Rekord TV/foto:slzpn.katowice.pl